Titta ett Jordskepp!

Jordskepp eller Jordhus som de också kallas på svenska är ett passivhus som byggs av naturligt material och återvinningsmaterial. Ett Jordskepp är tänkt att vara självförsörjande, sk off-grid vad avser vatten, värme och elektricitet. Det vanligaste är att man murar upp husets väggar och grund av jord- och sandpackade bildäck eller annat återvinningsmaterial. Därefter används armeringsjärn, typ hönsnät, och puts gjort på en blandning av lera och halm till innerväggen. Huset byggs in i en isolerande jordkulle som täcker tre av husets fyra sidor och behåller värmen i huset.

Jordskepp är självförsörjande bostäder som;
– Skördar egen elektricitet lokalt via sol och vind
– Skördar och renar eget vatten (dricksvatten innefattat) via regn och smältsnö
– Innehåller och behandlar sitt egna avloppssystem på plats
– Optimerar inomhustemperaturen via termodynamiska principer (värmer och kyler automatiskt, likt en termostat)
– Har ett självgående odlingssystem för produktion egenodlade ekologiska råvaror
– Byggs av biprodukter från det moderna samhället (burkar, bildäck, glas)

Husets sydsida, den fjärde sidan utgörs av glas och används för att fånga så mycket solenergi som möjligt för uppvärmning av huset. Solen värmer upp luften inuti huset som i sin tur värmer upp väggarna. När det blir natt eller kallt strålar den värme som lagrats i väggarna tillbaka ut i huset. På så vis förblir huset uppvärmt under hela dygnet. Under sommaren släpps ingen sol in i huset som därmed håller det sig svalt. Allt enligt passivhusprincipen.

Jordskepp ventileras genom luckor i taket och främre delen av huset. Luckorna öppnas automatiskt och regleras via en timer. I ett Jordhus ingår ett växthus där man använder husets gråvatten för att vattna växterna. Det skapar ett småskaligt kretslopp inne i huset och återanvänder vattnet. Växterna tar upp koldioxid och producerar syre som bidrar till en god luftkvalitét inuti jordskeppet.

Den första prototypen till Jordskepp byggdes upp av Michael Reynolds under 1970-talet. Michael Reynolds har 35 år erfarenhet av forskning & utveckling och byggnation av självförsörjande bostäder som byggs av återvunnet material. Reynolds är grundaren av Biotecture och skapare av bostadslösningen som kommit att kallas Earthship (Jordskepp på svenska).

Titta på en film om Jordskepp >

©Foto: Earthship.com och Earthship Biotecture Sweden

 

Dela med dig

No Replies to "Titta ett Jordskepp!"

Leave a reply

Your email address will not be published.