Trähus 1 result

Världens högsta bostadshus helt i trä, i Sundbyberg

I Strandparken i Sundbyberg har Folkhem byggt världens högsta bostadshus helt i trä. Stommar, fasad och till och med tak är av trä. Det är totalt 4 hus med totalt 130 lägenheter. Första huset är stod klart juni 2013. Det andra huset i september 2014. Det tar alltså ungefär hälften så kort tid att bygga dessa hus jämfört med ett ...