naturvänliga material 1 result

Karlson Hus – Ekomer hus

KarlsonHus erbjuder lågenergihus, under konceptnamnet Ekomer, som inte bara ser till energiförbrukningen utan också bygger på förnyelsebara, ekologiska material. Husen är koldioxidnegativa och energisnåla och klarar de nya kraven från Boverket som började gälla år 2010. I samtliga husleveranser ingår energi- och klimatpaket. EKOMER ...