jordskepp 1 result

Titta ett Jordskepp!

Jordskepp eller Jordhus som de också kallas på svenska är ett passivhus som byggs av naturligt material och återvinningsmaterial. Ett Jordskepp är tänkt att vara självförsörjande, sk off-grid vad avser vatten, värme och elektricitet. Det vanligaste är att man murar upp husets väggar och grund av jord- och sandpackade bildäck eller ...