hållbart byggande 2 results

Om byggekologi och hållbara hus

Lågenergihus och "gröna hus" som släpper ut låga halter av koldioxid, brukar beskrivas som hållbara. Men att sätta likhetstecken mellan lågenergishus och långsiktig hållbarhet är ingen självklarhet. Energiförbrukningen för uppvärmning och koldioxidutsläpp från ett hus motsvarar nämligen bara omkring 20 procent av den totala summan ...

Levande material för ett levande klot!

Lästips "Mycket av kunskaperna i hållbart byggande har gått förlorad. Min vision är at sammanföra historisk byggnadskonst med det vi lärt oss om naturen genom den moderna vetenskapen". Julio Perez Dias brinner för klimatneutral arkitektur. Att återerövra bortglömd byggnadskonst är ett mödosamt detektivarbete. Förutom entusiasm och ...