bygga 1 result

Så fungerar Passivhus

Energi till byggnader utgör 40% av den totala energianvändningen och står globalt sett för 50% av koldioxidutsläppen. Via FN finns global enighet om att utsläppen ska ha minskat med 50% år 2050. För att klara ett sådant mål är en ny byggstandard avgörande. Enligt nya EUs nya byggnormer ska därför i princip alla privata bostadshus som ...