Sveriges energieffektivaste småhus

För husköpare som vill tänka efter före finns nu en färsk marknadsöversikt av energieffektiva småhus till hjälp. Det är Energimyndigheten som tillsammans med bland andra Passivhuscentrum har sammanställt en lista över 21 småhustillverkare. Samtliga småhusleverantörer kontaktades och tillfrågades om de ville medverka i marknadsöversikten. De fick skicka in information om sin mest energieffektiva monteringsfärdiga husmodell i storleken runt 150 kvm. 21 leverantörer valde att delta och för att få jämförbara resultat gjordes beräkningarna av en utomstående konsult. Marknadsöversikten visar att de effektivaste husen har klart lägre livscykelkostnad än leverantörernas standardhus.

Värt att tänka på när du väljer hus är att energieffektiva hus inte nödvändigtvis är detsamma som ekohus. Det finns alltså inga garantier för att ett lågenergihus är byggt i miljö- och hälsovänliga material, det kan därför vara klokt att ta studera även detta när man gör sitt husval.

Hitta hustillverkarnas energieffektivaste husmodeller – läs mer här…

Dela med dig

No Replies to "Sveriges energieffektivaste småhus"