Så fungerar Passivhus

Energi till byggnader utgör 40% av den totala energianvändningen och står globalt sett för 50% av koldioxidutsläppen. Via FN finns global enighet om att utsläppen ska ha minskat med 50% år 2050. För att klara ett sådant mål är en ny byggstandard avgörande. Enligt nya EUs nya byggnormer ska därför i princip alla privata bostadshus som byggs efter 2020 ska vara nollenergihus. Begreppet ”passivhus” ströks ur texten när ”Energy performance of buildings” skrevs om eftersom direktivet ska vara teknikneutralt. När det gäller offentliga byggprojekt beräknas nya normer träda i kraft redan 2016. I Sverige energideklareras hus sedan 2008, men passivhus som standard dröjer och jämfört med andra delar av europa släpar utvecklingen i Sverige efter. I många delar av Österrike har man faktiskt redan uppnått den nya standarden och  Tyskland arbetar för att nå den nya nivån 2012. Storbritannien siktar på koldioxidneutral nyproduktion till 2016.

I Sverige fanns i början av 2009 cirka 400 lägenheter i passivhus. I början av 2010 räknar man med att det kommer att finnas cirka 1100.

Vad är ett passivhus?

Ett passivhus är en byggnad där man minskar värmeförlusten så mycket att inga element eller golvvärme behövs. Den minimala värmeförlusten åstadkoms genom att huset byggs så tätt att ingen ventilation sker genom otätheter eller självdrag. Istället går all ventilation via ventilationssystemet. Passivhus värms upp inifrån genom naturlig värmestrålning, huvudsakligen från instrålad solenergi  (ca. 500 kWh per år), kroppsvärme från människor (80 W per person) och värmestrålning från belysning, hushållsmaskiner och hemelektronik. Sammanlagt blir utgör dessa ca 1300 kWh per år. I passivhus räcker denna värme för en behaglig temperatur under större delen av året. Vissa perioder under den kallaste årstiden kan det dock behövas en lätt förvärmning av friskluften för att hålla huset varmt. Det görs genom ett litet värmeelement, ungefär lika stort som en hårtork. Den uppvärmda luften återvinns. Ett passivhus är också mycket väl isolerat och har därför få köldbryggor.

Alltså behövs ingen investeringar i dyrt värmesystem med underhållskrav.

 

ekohus-skiss-passivhus

 

Passivhus måste vara täta för att undvika att fuktig inomhusluft tränger ut i tak, väggar och golv och orsakar mögel. Genom att täthetsprova huset under byggandet kan man hitta eventuella läckor och åtgärda dem – ett sätt att undvika framtida hälsoproblem. Vid en täthetsprovning ersätter man ytterdörren med en tät aluminiumplåt med hål för en fläkt, som antingen suger eller trycker. Med hjälp av en värmekamera ser man sedan var luften läcker in. Under provningen tätar man där det läcker och ser därmed till att huset är tätt och förblir mögelfritt. Konventionellt byggande enligt svensk byggnorm (BBR) ställer också krav på täthet, men i passivhusen är kraven skärpta för att utnyttja värmeåtervinningen av ventilationsluften maximalt och undvika fuktproblem. Kravet på passivhus är att luftläckaget genom klimatskalet får vara maximalt 0,3 l/s m2 vid ±50 Pa.
Argumenten för passivhus är att de betraktas som prisvärda. De små extrakostnaderna för bättre isolering och värmeväxlad ventilation betalar sig inom några få år genom minskade energikostnader. Passivhus anses också vara lätta att sköta och kräva mindre av de som bor där.

Grundkrav för passivhus

• Grund en har minst 30 cm isolering i grunden.
• Välisolerade väggar med U-värde runt 0,1. Fukt och frostsäker konstruktion.
• Fönster med lågt värmegenomgånstal U-värde mindre än 0,9 W/m2 K.
• Taket har minst 50 cm isolering.
• Energiförbrukning: 15 kWh per kvadratmeter och år. Uppvärmning ingår.
• Solvärme rekommenderas för varmvatten. A-klassade vitvaror ska användas, liksom lågenergilampor i alla fasta installationer.
• Användning av hushållsel ska minimeras.

Här hittar du Passivhuscentrums Frågor och Svar om Passivhus
Här kan du ladda ner kravspecifikationer för Passivhus

 

©Bild: Passivhuscentrum

 

Dela med dig

No Replies to "Så fungerar Passivhus"

    Leave a reply

    Your email address will not be published.