Passivhus klarar sig bra visar ny rapport

Hur klarar sig Sveriges första passivhus energimässigt efter 10 års drift? Bra, visar en ny rapport frånSP som har följt upp Sveriges första passivhus i Lindås utanför Göteborg. Resultaten visar att de efter 9-10 års drift fortfarande har mycket låg energianvändning och samma goda lufttäthet som då husen var nya. De intervjuade husägarna är i det stora hela mycket nöjda med innemiljön och den låga energianvändningen.

– Uppföljning och utvärdering av nya energieffektiva byggnader är jätteviktigt. De företag som först tar till sig erfarenheter och kunskaper kring drift och teknik från tidigare projekt kan skaffa sig ett försprång på marknaden. Och en större andel energieffektiva byggnader är nödvändiga för att vi ska lyckas med klimatarbetet, säger Sören Kviberg, ordförande i Västra Götalandsregionens miljönämnd.

Att husen får så pass goda betyg har flera orsaker, enligt Eva Sikander som arbetar med lågenergibyggnader på SP.

– De är väl planerade från början. Man har till exempel sett till att fönstren är klokt placerade och försedda med utvändiga solavskärmningar så att inte solen värmer för mycket sommartid. Det går lätt att ventilera bort överskottsvärme med korsdrag tack vare att husen är försedda med takfönster.

Rapporten visar också att det har identifierats några förbättringsmöjligheter inför framtidens byggande av lågenergihus och att instruktioner behövs.

– Husägare som själva har hand om driften behöver viss utbildning och bra instruktioner. Vi anser också att det bör installeras varningssystem som signalerar om tekniken fallerar, säger Eva Sikander.

En av bygg- och fastighetssektorns största utmaningar är att producera byggnader med låg energianvändning och god innemiljö.

– I dag har vi bra kunskaper när det gäller energieffektiva byggnader. Nu gäller det att kunskapen förs ut till byggbranschen och att man satsar på kvalitetssäkring för att nå bra resultat. Vi hjälper till, bland annat genom att ta fram hjälpmedel och genomföra utbildningar i samarbete med Passivhuscentrum Västra Götaland, säger Eva Sikander.

 

Dela med dig

No Replies to "Passivhus klarar sig bra visar ny rapport"

    Leave a reply

    Your email address will not be published.