Om Småskalig Vindkraft

vindkraft-smaskalig-egen-el–ekohus.nu_

Finns det vind så finns det möjligheter! Intresset för småskalig vindkraft ökar ständigt i Sverige. I takt med att miljömedvetenheten ökar är det många som vill dra sitt strå till stacken genom att bygga och ansluta sitt eget vindkraftverk på tomten. Vid bra vindförhållanden kan det också bli en god affär eftersom det kan sänka elkostnaderna på lång sikt. Det finns även möjlighet att installera vindkraftverk som kan ge el på platser där inget nät finns installerat, som i sommarstugan eller fritidshuset.

Marknadsöversikt, tillverkare
Att veta hur man ska gå till väga är dock inte alltid så lätt och att välja rätt tillverkare kan verka svårt. Svensk Vindkraftförening har därför i samarbete med Energimyndigheten tagit fram en marknadsöversikt med de tillverkare som finns tillgängliga på den svenska marknaden. Klicka här för att ladda ner översikten

Var ska jag börja?
Energimyndigheten har också tagit fram en väldigt bra översiktlig broschyr för dig som funderar på att bygga ett eget vindkraftverk. Här kan du läsa om vilka saker som kan vara bra att tänka på innan du börjar processen. Ladda ner broschyr: Vindkraft – bygga och ansluta mindre vindkraftverk för eget bruk – PDF

Broschyren håller just nu på att uppdateras och då utveckling skett på området är inte all information aktuell. Detta gäller bland annat bestämmelser kring nätavgiften som ändrades i år. Hos nätverket för vindbruk kan du hitta löpande uppdateringar.

Vilka tillstånd krävs?
För att installera ditt eget vindkraftverk kan du behöva söka tillstånd från olika myndigheter. Vindlov är en hjälpsam hemsida där du kan läsa om de tillstånd som krävs, steg för steg. Till Vindlovs hemsida

Vindkraftsel från din elleverantör
Många elbolag erbjuder idag sina kunder vindkraftsel som till 100% produceras med vindkraft. Fråga din elleverantör för att byta till vindkraft.

Källor: Svensk Vindkraftförening, Energimyndigheten

©Foto: By JanetandPhil