Marksten med luftrenande egenskaper

Nu lanseras marksten med luftrenande egenskaper. Plattorna omvandlar tillsammans med solen de hälsovådliga kväveoxiderna till ofarliga salter, vilka sköljs bort vid regn. Markstenen har också en viss självrengörande effekt av organisk smuts på ytan.

Starka Betongindustrier är först med att tillverka markbeläggning som bidrar till en hälsosammare miljö. De lanserar nu miljömarksten med luftrenande egenskaper i form av två klimatsmarta plattor för utemiljö: Siena EcoNox och Bya-sten EcoNox. Plattorna passar utmärkt i stadsmiljöer med mycket avgaser. Efter mätning av plattornas funktion visar Malmö Stads slutrapport på minskad kvävedioxidhalt med 15 procent under dagtid, vilket motsvarar en minskning av trafikflödet med cirka 2 000 bilar per dygn.

– Det låter för bra för att vara sant. EcoNox är värd all uppmärksamhet den kan få. Vem trodde för några år sedan att en vanligt betongplatta aktivt skulle bidra till bättre luft, säger Lars Henrik Persson, VD för Starka Betongindustrier. Förutom EcoNox för offentlig miljö har vi även utvecklat Bya-sten EcoNox™ för den miljömedvetne konsumenten. I dagsläget finns ingen motsvarighet på marknaden till den här plattan.

I starkt trafikerad stadsmiljö frigörs bland annat kväveoxider (NOx) från gatutrafiken. Genom att belägga de klimatsmarta plattorna med TioMix, ett fotokatalytiskt tillsatsmaterial, omvandlas  kväveoxiden till ofarliga salter (nitrater) som sköljs bort vid nästa regn. Den fotokatalytiska reaktionen fortgår utan att Titandioxiden förbrukas och effekten kvarstår under markbeläggningens hela livslängd.

Enligt Tomas Ohlsson, Malmö Stads projektledare i försöket med EcoNox-plattor vid den stark trafikerade Amiralsgatan i Malmö, kommer även Värnhemstorget att få luftrenande plattor i samband med ombyggnaden av bussangöringarna.

FAKTA
EcoNox-plattorna bryter ned kväveoxider (NOx) samt till viss del organisk smuts med hjälp UV-strålar.
Naturligt dagsljus räcker för att sätta igång den fotokatalytiska processen.
Halten av kväveoxider kan reduceras med en tredjedel.
Fotokatalysen omvandlar kväveoxider till ofarliga salter (nitrater).
Produkten förbrukas inte under processen, som fortgår under betongytans livstid.
EcoNox-plattorna tillverkas av naturliga råvaror och är registrerade i Byggsektorns Bastaregister.
EcoNox-plattorna är certifierade enligt TX Active® av Cementa AB.

För ytterligare information: www.starka.se

 

Dela med dig

No Replies to "Marksten med luftrenande egenskaper"

    Leave a reply

    Your email address will not be published.