Lera

Källor:
Ekobygg. Produktguide för miljövänliga och sunda hus 1992-1993
av Lotta Lanne och Håkan Stenberg
Ekologiskt byggande och boende. Idéer, förslag och exempel
av Thomas Schmitz-Günther
Sars Ekoguide 150 byggnader på ekologisk grund
av Söre Thurell
Byggekologi. Kunskaper för ett hållbart byggande. Utgåva 3
av Block Maria, Bokalders Varis
Hälsoperspektiv på Ekologiskt byggande och boende – en litteraturgenomgång
Gunnel Emenius och Lena Staxler