Klimatsmarta Familjen Lindell

Trähus, elbil och smarta energilösningar. Vad innebär det i praktiken för en familj att bli klimatsmart? Projektet ”One Tonne Life” visar tekniken och lösningarna som familjen Lindell använt för att leva ett klimatsmart vardagsliv. Dessutom visar projektet som pågått i Hässelby utanför Stockholm att det också är bra för hushållsekonomin att leva klimatanpassat. Under de sex månader testfamiljen Lindell levde klimatsmart lyckades de inte enbart sänka sina koldioxidutsläpp med nästan 80 procent. Dessutom minskade familjen sina utgifter med nästan 2 900 kronor i månaden jämfört med sitt ”gamla” liv. Alla lösningar är tillgängliga redan nu eller inom en nära framtid.

”One Tonne Life” är ett projekt där A-hus, Vattenfall och Volvo Personvagnar tillsammans med sina branschpartners ICA och Siemens skapat förutsättningarna för ett klimatsmart hushåll. Under sex månader bytte familjen Lindell – pappa Nils, mamma Alicja med barnen Hannah och Jonathan – ut sitt 70-talshus och sina snart tio år gamla bilar mot en nybyggd, klimatsmart trävilla från A-hus och en batteridriven Volvo C30 Electric. Vattenfall stod för förnybar el, ny energiteknik och energicoachning. ICA och Siemens bidrog med produkter och expertis inom områdena mat och hushållsapparater.

Efter en imponerande slutspurt kom Lindells i mål på 1,5 ton. Det innebär att familjen lyckades minska sina utsläpp med nästan 80 procent jämfört med ”startvikten” i januari. På samma gång minskade familjens samlade månadskostnader med drygt sju procent, från 38 571 kronor till 35 692 kronor. ”One Tonne Life”-hushållet gav alltså familjen Lindell nästan 2 900 kronor mer kvar i plånboken varje månad. Detta visar att det inte bara redan är praktiskt möjligt för ett hushåll med bästa kunskap och teknik att nå regeringens klimatmål på en 40-procentlig minskning av de svenska koldioxidutsläppen till år 2020. Det är dessutom en god affär när man som familjen Lindell har en äldre villa och förhållandevis gamla bilar.

Sänkta boende- och bilkostnader
Den arkitektritade, nybyggda ”One Tonne Life”-villan är visserligen drygt en miljon kronor dyrare än en genomsnittlig äldre fastighet i Stockholmsområdet, men detta kompenseras med råge av de minskade energikostnaderna i den energieffektiva villan från A-hus, som dessutom producerar egen el via solceller.Totalt minskade boendekostnaderna, inklusive el, med cirka 2 000 kronor per månad.

Den höga kostnaden för tekniken och batterierna i familjens Volvo C30 Electric innebär att leasingen står för merparten av familjens bilkostnader. Driftskostnaderna är däremot exceptionellt låga. Bränslekostnaden blir till exempel bara cirka två kronor milen. Priset på familjens C30 Electric har beräknats till cirka 100 000 kronor över standardmodellen. Detta är i linje med prognosen för teknik- och batteripriser när elbilen på sikt blir tillgänglig för en bredare publik.

Under sitt ”One Tonne Life” har familjen stegvis minskat sin klimatpåverkan från maten, medan matkostnaderna har legat på ungefär samma nivå som före projektet. Den mat familjen köpt och ätit har blivit mer varierad och hälsosam. Dessutom har andelen ekologiska livsmedel ökat.
– Vårt klimatsmarta liv blev billigare tack vare ett antal faktorer, vissa väntade, andra aningen överraskande. Till exempel visade det sig att vårt toppmoderna kylskåp från Siemens inte enbart betalar sig i form av minskade energikostnader, utan också med ett mycket mindre matsvinn. Besparingen kan bli flera hundra kronor i månaden, säger pappa Nils Lindell.

Subventioner snabbar på spetstekniken
Den ekonomiska analysen, som genomförts av ICA-banken, innehåller även en beräkning av familjens kostnader i ett nybyggt hus av samma storlek som ”One Tonne Life”-villan, men med dagens ”normala” utrustningsnivå och energistandard. I detta scenario kör familjen den koldioxidsnålaste modellen bland dagens Volvomodeller: en dieseldriven Volvo C30 DRIVe.

I den beräkningen blir både boende- och bilkostnaderna ännu lägre än i ”One Tonne Life”-hushållet. Resultatet pekar på att spetstekniken i huset och bilen fortfarande har en initialt högre prislapp som begränsar konkurrenskraften. Att snabbt ta sig över den tröskeln skulle kunna skynda på minskningen av våra koldioxidutsläpp.

Ett dokumenterat effektivt sätt är statliga subventioner under en introduktionstid för att göra tekniken snabbare överkomlig för fler hushåll. Med en ökad efterfrågan sänks kostnaderna för den nya tekniken i takt med att volymerna växer och fler leverantörer konkurrerar på marknaden.

Resultat: Under sex månader har testfamiljen Lindell levt klimatsmart med sikte på att minska sina utsläpp från normala 7,3 ton koldioxid per år till minimala ett ton.Efter en imponerande slutspurt kom Lindells i mål på 1,5 ton. Det innebär att familjen lyckades minska sina utsläpp med nästan 80 procent jämfört med ”startvikten” i januari.

Följ familjen Lindells utmaning på www.onetonnelife.se

©Fotograf/Källa: A-hus

 

Dela med dig

No Replies to "Klimatsmarta Familjen Lindell"

    Leave a reply

    Your email address will not be published.