Världens högsta bostadshus helt i trä, i Sundbyberg

I Strandparken i Sundbyberg har Folkhem byggt världens högsta bostadshus helt i trä. Stommar, fasad och till och med tak är av trä. Det är totalt 4 hus med totalt 130 lägenheter. Första huset är stod klart juni 2013. Det andra huset i september 2014. Det tar alltså ungefär hälften så kort tid att bygga dessa hus jämfört med ett traditionellt stål och betonghus.

folkhem-trahus_ekohus.nuVarje hus sparar 2 ton koldioxid i Sundbyberg jämfört med om vi hade byggt samma hus i betong. Bara under byggtiden! Trä är det enda förnyelsebara byggmaterialet och framtidens sätt att bygga om vi vill nå Kyotoprotokollets klimatmål. Det tar ca minut för allt trä (750 kubikmeter) som går åt att bygga ett hus i Strandparken att växa i våra svenska skogar.

Husen är ritade av Wingårdhs Arkitektkontor och byggda av Folkhems egna snickare i gott samarbete med Martinsons och Sundbybergs stad.

trahus-hoghus-ekohus.nu

Arne Olsson, vd för Folkhem Trä bjöds in av den svenska ministern för strategi- och framtidsfrågor Kristina Persson, som arbetar med Sveriges långsiktiga utveckling av den gröna omställningen, jobben och fördelningen samt initiativ för att påverka den globala agendan för hållbar utveckling.

-För investerarna är det extremt viktigt att företagen har en långsiktigt grön strategi eftersom kunskap och lagar angående vårt klimat förändras så snabbt. De som inte ställer om sin verksamhet idag finns inte kvar om 10 år. Vi är här för att visa hur man kan bygga klimatpositivt och att vi måste börja titta på de stora utsläppen som sker under byggfasen, säger Arne Olsson.

På seminariet medverkade även bla. Mats Andersson, vd för fjärde AP-fonden och Maria Wetterstrand, ordförande i Miljömålsrådet.

Dela med dig

1 Reply to "Världens högsta bostadshus helt i trä, i Sundbyberg"

  • comment-avatar
    Ninette Olsson Fridlund 29 mars, 2016 (21:58)

    Hej! Vi har en tomt på ca 2400 kvm med bygglovsrätt i detaljplanen att uppföra samlingslokal för 200 pers. Registrerad hos SKV som hyresfastighet. Vi funderar på att bygga hyreslägenheter med en liten samlingslokal. Då vi i exploateringsavtal med Nykvarns kommun genomfört detaljplaneområde med 43 fastigheter/villor, vill vi nu avsluta detta. Området har miljötänk, marken är ekologisk och giftfri, vattnet har mekanisk rening utan tillsats av kemikalier och avloppet är emendo med kemisk biologisk rening. Vi hade tänkt oss ca 5-6 små lägenheter. Har ni gjort något liknande som vi kan få ideér av? Kan ni hjälpa oss? Vi har bankens stöd, tänkt oss ta del av stimulansbidraget och behöver kostnadseffektiva lösningar.
    Vänligen Ninette SGEAB

Lämna ett svar till Ninette Olsson Fridlund Cancel reply

Your email address will not be published.