Fönster

Fönster är viktiga, de ger utseende, utsikt och frisk luft. Fönster är husets ögon. Fönster erbjuder möjligheter att utnyttja solens värmeenergi under vintern och att skydda husets inre mot hetta under sommartiden.

Fönsterytors storlek brukar beräknas utifrån väggytans storlek. En tumregel är att fönsterytan bör vara en tredjedel av väggytan för att ge tillräckligt ljus i rummen. Tumregeln gäller under förutsättning att den anpassas till husets läge och behov. I norrväggar bör till exempel fönstren vara små och anpassas till väder och vind. Liksom söderväggens fönster bör vara många och stora för att föra in så mycket ljus och solvärme som möjligt i huset.

Fönsters U-värde. På senare år har fönstrets värmeisolerande förmåga kraftigt utvecklats. Man kallar fönster som tillsammans med sina ramar har ett U-värde på under 1,0 för superfönster. Idag är de flesta fönster tvåglas- eller dubbelfönster med ett U-värde på omkring 3,0 W/m2K. Vilket dock inte är att anse som tillräckligt.

Ljudisolerande fönster har ytterglas som är 6-10 mm tjocka istället för normala 4 mm tjocka glasskivor.

Med värmeskyddsfönster, som är vanliga numera uppnås U-värden på 1,8 eller lägre. De består av förseglade rutor med gas i mellanrummet. Den innersta glasskivan är också försedd med ett osynligt lager silver eller guld som reflekterar infraröd strålning och hindrar den att försvinna ut genom fönstret.

Treglasfönsters tjocklek är 28 mm och har två skivor som är försedda med reflekterande ytskikt. För hus som utnyttjar solvärme passivt rekommenderas treglasfönster med välisolerade ramar.

Idag är det ofta fönsters ramar som är deras svagaste del, dvs som släpper igenom värmen. I Sverige är fönsterramar vanligen av trä. Även aluminium har periodvis varit vanligt förekommande. Ur miljösynpunkt är det endast inhemskt trä som kan komma ifråga som material. Det kan också vara ett mycket bra alternativ att renovera gamla fönster istället för att byta ut dem. Träet som användas till fönsterramar ska vara väl lagrat och torkat. Man bör inte måla förnsterramarna i mörk färg eftersom det kan bidra till för hög temperatur på träytan under soliga dagar.

Tropiska träsorter är ofta mer väderbeständiga än svenska och kräver mindre underhåll men långa transportsträckor och den totala rovdrift som de tropiska regnskogarna utsätts för gör att man tillsvidare måste undvika dessa träsorter!

 

 

 

Källor:
Ekobygg. Produktguide för miljövänliga och sunda hus 1992-1993
av Lotta Lanne och Håkan Stenberg
Ekologiskt byggande och boende. Idéer, förslag och exempel
av Thomas Schmitz-Günther
Sars Ekoguide 150 byggnader på ekologisk grund
av Söre Thurell
Byggekologi. Kunskaper för ett hållbart byggande. Utgåva 3
av Block Maria, Bokalders Varis
Hälsoperspektiv på Ekologiskt byggande och boende – en litteraturgenomgång
Gunnel Emenius och Lena Staxler