Renovera Miljövänligt

När du renoverar hemma

 • Välj miljömärkt färg
 • Undvik vinyltapeter
 • Sortera och lämna det du ska slänga till återvinning
 • Läs mer i böckerna Byggekologi 1-4 av Bokalders/Block. Se även avlopp, måla, städa.

Måla

 • Undvik färger, lacker och tuschpennor med lösningsmedel, det vill säga. lacknafta, thinner, terpentin, xylen, toluen.
 • Använd vattenbaserad färg inomhus och färg som är tillräckligt hållbar utomhus.
 • Fråga efter EU:s miljömärkning EU-blomman för färg inomhus.
 • Utomhus är slamfärg som Falu rödfärg ett bra alternativ som inte innehåller organiska lösningsmedel.
 • Släng penslarna som farligt avfall efter användning så slipper du använda så mycket lacknafta.
 • Stoppa penslar som ska användas snart igen i en tätförslutande plastpåse eller i en burk med vatten. Det fungerar även för penslar med lösningsmedelsfärg.

Sladdlöst

 • Köp inte sladdlösa apparater, verktyg och leksaker om de drivs med nickel/kadmiumbatterier.
 • Fråga efter kadmiumfria alternativ, till exempel metallhydridbatterier.