Bygga Ekologiskt

Att bygga ekologiskt handlar om att bygga resurssnåla hus som är välisolerade och har fönster med lågt U-värde, väl fungerande ventilation, ett värmesystem med hög verkningsgrad, miljövänlig förbränning och resurssnåla vitvaror. Men minst lika viktigt är att använda miljövänliga byggmaterial ska skapar så lite problem som möjligt under tillverkning, byggande, boende och när de blir avfall. Ekologiska byggmaterial ska vara möjliga att återanvända, vara resurs och energisnåla och helst vara lokalt producerade så att transportbehoven minskar. Det finns ytterst få material som uppfyller alla dessa krav. Men genom att välja bästa möjliga byggmaterial kan man nå långt. Varje enskilt material som används i byggnader ska vara ett bra miljöval och materialen också fungera bra tillsammans i huset.

Här kommer några viktiga saker att tänka på för alla som vill bygga ekologiskt eller renovera miljövänligt:

• När man bygger Ekohus bör man prioritera material som kan återanvändas. I andra hand välja material som kan återvinnas. Därnäst energiåtervinning och i sista hand deponering.

• Ekologiskt hållbara hus ska använda så lite energi och vatten som möjligt.

• Välj beprövade och miljöanpassade byggnadsmaterial som går att återvinna.

• Bygg i rent trä och naturmaterial, isolera med naturfiber och måla med linolja eller äggoljetempera.

• Minska riskerna genom att skaffa ordentlig information om byggnadsmaterialen och kemikalierna du ska använda.

• När man bygger eller renoverar ska man om möjligt försöka använda begagnat byggmaterial.

• Planera för hundra år.

• Kom ihåg att rivning av byggnadsmaterial kan också vara en stor hälsorisk. Kakelfogar och kakelfix från 1970-talet och tidigare innehåller ofta asbest. Även äldre lim och isolering runt rökrör innhåller asbest. DAMMA ALDRIG med sådana material – det räcker med ett asbestkorn på fel ställe i lungorna. Det finns ganska många farliga material inbyggda i husen, och varje gång ett hus renoveras släpps dessa ämnen lösa. Ta därför väl hand om dem. Tänk på att det är svårt att veta vilka ämnen och material som använts och hur dessa påverkar hälsa och miljö på sikt.

• Fyra villkor för bättre kretsloppslopp: Undvik fossila och geologiska material (t.ex. olja, metall). Minska användningen av naturfrämmande produkter (t.ex. PVC, miljöfarlig färg, fogmassa och limprodukter). Ta inte ut mer material än som kretsloppet kan återställa. Sträva efter energieffektiv och resursbesparande byggprocess och drift.