Dörrar

Det bästa dörrmaterialet ur ekologisk synpunk är massivt trä.

Husdörrar ska isolera huset mot värme, kyla och fukt. Dörrar får inte ha några köldbryggor och ska vara ljudisolerande.