Demoanläggning visar hur egenproducerad el fungerar

I Västerås finns en ny demoanläggning med solceller för att kunna visa hur mikroproduktion av el, ansluten till elnätet fungerar. Genom anläggningen vill Mälarenergi underlätta för dem som vill vara energimedvetna och följa med i den spännande utvecklingen av småskalig egenproducerad el, så kallad mikroproduktion.

Anläggningen är ett steg i arbetet med att underlätta för kunder att ansluta mikroproduktion till elnätet. Företaget ser satsningen på demoanläggningen som ett naturligt sätt att förbereda den egna organisationen för framtidens lösningar.

Kombinationen mikroproduktion och elfordon är ett attraktivt alternativ i framtiden. Med en solcellspanel kan en villaägare producera den el som behövs för att täcka årsförbrukningen för en elbil, ett lokalt och miljövänligt bränslealternativ.

– Västerås och Västmanland ska ligga i framkant i klimatomställningen säger Per-Inge Ahlbäck, styrelsens ordförande Mälarenergi Elnät. Det ska vara enkelt att göra hållbara val i vardagen. Förnybar energiproduktion, klimatsmarta lösningar och investeringar är inte bara lönsamma – de ger också fler jobb.

För att vara väl förberedda inför framtiden när många anläggningar kan komma att anslutas till elnätet behöver Mälarenergi Elnät själva testa mikroproduktion. Projektet med demoanläggningen har bidragit till att kartlägga de processer och regler som gäller för byggnation och anslutning av mikroproduktionsanläggning.

– Vi vill helt enkelt göra det möjligt för dem som vill vara energimedvetna och följa med i den spännande utvecklingen, men vi vill visa hur det ska göras på ett säkert sätt. Genom bygga anläggningen så att alla installationer är så synliga som möjligt, kan vi visa hur det ska se ut och hur man bör göra. På så sätt kan vi erbjuda dem som står i begrepp att satsa på egen elproduktion med solceller och vindkraft goda råd och praktiska tips, säger Jonas Persson, Nätmarknadschef, Mälarenergi Elnät AB.


Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin invigde demoanläggningen under måndagen.

– Demoanläggningen för mikroproduktion, skapar möjligheter för de som vill producera egen el säger Gustav Fridolin, språkrör, Miljöpartiet. Vi ser att vi redan nu har lösningarna för framtiden, på samma sätt finns företagen som vill satsa. Det som nu behövs är att vi politiker skapar ett regelverk som ger stöd för dessa initiativ och satsningar, satsningar som är bra för både miljön och arbetsmarknaden.

 

Dela med dig

No Replies to "Demoanläggning visar hur egenproducerad el fungerar"

    Leave a reply

    Your email address will not be published.