Ekoträdgård och Utemiljö 1 result

Marksten med luftrenande egenskaper

Nu lanseras marksten med luftrenande egenskaper. Plattorna omvandlar tillsammans med solen de hälsovådliga kväveoxiderna till ofarliga salter, vilka sköljs bort vid regn. Markstenen har också en viss självrengörande effekt av organisk smuts ...