day : 02/02/2014 1 result

Om byggekologi och hållbara hus

Lågenergihus och "gröna hus" som släpper ut låga halter av koldioxid, brukar beskrivas som hållbara. Men att sätta likhetstecken mellan lågenergishus och långsiktig hållbarhet är ingen självklarhet. Energiförbrukningen för uppvärmning och koldioxidutsläpp från ett hus motsvarar nämligen bara omkring 20 procent av den totala summan ...