day : 26/06/2011 2 results

Marksten med luftrenande egenskaper

Nu lanseras marksten med luftrenande egenskaper. Plattorna omvandlar tillsammans med solen de hälsovådliga kväveoxiderna till ofarliga salter, vilka sköljs bort vid regn. Markstenen har också en viss självrengörande effekt av organisk smuts på ytan. Starka Betongindustrier är först med att tillverka markbeläggning som bidrar till en ...

Demoanläggning visar hur egenproducerad el fungerar

I Västerås finns en ny demoanläggning med solceller för att kunna visa hur mikroproduktion av el, ansluten till elnätet fungerar. Genom anläggningen vill Mälarenergi underlätta för dem som vill vara energimedvetna och följa med i den spännande utvecklingen av småskalig egenproducerad el, så kallad mikroproduktion. Anläggningen är ...